top of page

TJENESTER
MONTERING & INSTALLASJON

SSP AS HAR PERSONELL KVALIFISERT TIL Å UTFØRE MONTERING OG INSTALLASJON:

  • Hydraulikk - montering av slanger og rør

  • Høytrykk - montering av autoclave rør og fittings

  • Spoling av umbillicals

  • Reterminering av umbillicals og høytrykkslanger

  • Bygging av kundespesifikke pumpeenheter, styringspaneler og akkumulator rack

  • Trykktesting og flushing 

  • Reparasjon og vedlikehold 

  • D.N.V-sertifisert personell
     

Du når oss 24/7 ved å ringe: +47  9487 2878 eller sende oss en mail: post@ssp.as 

bottom of page