top of page

VÅRE MÅL
OG RETNINGSLINJER

Kvalitetsmål

 • SSP AS skal være det pålitelige valget av leverandør av kvalitetsprodukter og -tjenester innen ledningskomponenter og hydrauliske løsninger.

 • SSP AS skal være konkurransedyktig på tilgjengelighet, og yte 24/7-service.

 • Selskapets personell skal ha solid kompetanse, og det skal gjøres tiltak for utvidelse av ekspertise.

 • SSP AS skal sikre leveranser som er iht kvalitetskrav og leveringstidspunkt gjennom tett samarbeide med eksterne leverandører.

Ledelsen forplikter seg til å implementere og vedlikeholde et KS-system som er iht krav i relevante standarder, regler og forskrifter.  Dette skal være selskapets ufravikelige styringsverktøy.

Kontinuerlig forbedring skal oppnås ved å etablere kvalitetsmål som årlig gjennomgås for måloppnåelse.

KS-systemet skal være nøkkelen til en god forbedringsprosess sammen med strukturert informasjon, opplæring og motivasjon.

Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å utføre sine arbeidsoppgaver iht etablerte prosedyrer og instrukser, samt å utføre arbeidsoppgavene korrekt første gang.

Hele organisasjonen skal kjenne kundens krav og forventninger, og det skal være en positiv opplevelse for kunden å samarbeide med SSP.

 

Våre etiske retningslinjer

 • SSP AS har respekt for grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold.

 • Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning.

 • Det er opp til enhver ansatt å organisere seg i fagforeninger.

 • Arbeidslovgivning og kollektivavtaler skal følges.

 • Vi, eller våre underleverandører, skal ikke benytte barn i arbeidet.

 • Det skal ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling.

 • Rusmisbruk i arbeidssituasjoner skal ikke forekomme.

bottom of page