VÅRE MÅL
OG RETNINGSLINJER

Kvalitetsmål

  • SSP er en kvalitetsbevisst totalleverandør av varer og tjenester til kunder med dele- og komponentbehov innen gass- og væskebaserte medier.

  • Vi er alltid tilgjengelig, og yter 24/7-service.

  • Selskapets personell har solid kompetanse, og vi har hele tiden fokus på utvidelse av ekspertise.

  • Gjennom tett samarbeid med eksterne leverandører over tid, sikrer SSP at kunden mottar kvalitetsprodukter som er iht krav og avtalt leveringstidspunkt.

Et effektivt kvalitetsstyringssystem som er iht krav i relevante standarder, regler og forskrifter, skal være vårt ufravikelige styringsverktøy.Hele organisasjonen skal kjenne kundens krav og forventninger; det skal være en positiv opplevelse for kunden å samarbeide med SSP. Ledelsen forplikter seg til å implementere, vedlikeholde og skape forståelse og aksept for kvalitetsstyringssystemet. Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å utføre sine arbeidsoppgaver iht etablerte prosedyrer og instrukser.

 

Våre etiske retningslinjer

  • Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning.

  • Det er opp til enhver ansatt å organisere seg i fagforeninger.

  • Arbeidslovgivning og kollektivavtaler skal følges.

  • Vi, eller våre underleverandører, skal ikke benytte barn i arbeidet.

  • Det skal ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling.

  • Rusmisbruk i arbeidssituasjoner skal ikke forekomme.