Kontaktinformasjon

SSP AS

Bleivassvegen 7, 5347 Ågotnes
BESØKSADRESSE: Bleivassvegen 11, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 5633 3800
FAX: +47 5632 3910 
E-POST: post@ssp.as 
KART: link

Våre mål og retningslinjer

Kvalitetsmål

 • SSP er en kvalitetsbevisst totalleverandør av varer og tjenester til kunder med dele- og komponentbehov
  innen gass- og væskebaserte medier.
 • Vi er alltid tilgjengelig, og yter 24/7-service.
 • Selskapets personell har solid kompetanse, og vi har hele tiden fokus på utvidelse av ekspertise.
 • Gjennom tett samarbeid med eksterne leverandører over tid, sikrer SSP at kunden mottar kvalitetsprodukter
  som er iht krav og avtalt leveringstidspunkt.

Et effektivt kvalitetsstyringssystem som er iht krav i relevante standarder, regler og forskrifter, skal være
vårt ufravikelige styringsverktøy.
Hele organisasjonen skal kjenne kundens krav og forventninger; det skal være en positiv opplevelse
for kunden å samarbeide med SSP.
Ledelsen forplikter seg til å implementere, vedlikeholde og skape forståelse og aksept
for kvalitetsstyringssystemet.
Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å utføre sine arbeidsoppgaver iht etablerte prosedyrer og instrukser.

HMS-mål
 • 0 skader.
 • 0 fravær relatert til fysisk eller psykisk belastende arbeidsmiljø. 
 • Sykefravær under 3 %
 • 0 utslipp til ytre miljø.
HMS-politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte.
Trivsel, samarbeidsevne samt kompetanse og opplæringsbehov, identifiseres gjennom samtale med ansatte.
Risikoen vi utsettes for kartlegges, og uønskede hendelser registreres.
Ulykker skjer ikke, de forårsakes.

Våre etiske retningslinjer

 • Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning.
 • Det er opp til enhver ansatt å organisere seg i fagforeninger.
 • Arbeidslovgivning og kollektivavtaler skal følges.
 • Vi, eller våre underleverandører, skal ikke benytte barn i arbeidet.
 • Det skal ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling.
 • Rusmisbruk i arbeidssituasjoner skal ikke forekomme.