Kontaktinformasjon

SSP AS

Bleivassvegen 7, 5347 Ågotnes
BESØKSADRESSE: Bleivassvegen 11, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 5633 3800
FAX: +47 5632 3910 
E-POST: post@ssp.as 
KART: link

Subsea Solution Products AS' KS- & HMS-mål.

SSP AS skal være en kvalitetsbevisst leverandør av varer og tjenester til kunder med behov for ledningskomponenter, og hydrauliske løsninger så som test- og flusheuniter samt kontrollenheter.

Kvalitetsmål

  • Konkurransedyktig på kvalitet.
  • Konkurransedyktig på tilgjengelighet og service.
  • Konkurransedyktig på kompetanse.

Det er SSP AS’ hensikt å utvikle, implementere og vedlikeholde et effektivt kvalitetsstyringssystem for selskapet som er ihht. krav i relevante standarder, regler og forskrifter. Kvalitetsstyringssystemet være et ufravikelig styringsverktøy.

Kundene skal ha en positiv opplevelse ved å kjøpe tjenester hos SSP AS. Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å utføre sine arbeidsoppgaver ihht. etablerte prosedyrer og instrukser, samt å utføre arbeidsoppgavene korrekt første gang. Hele organisasjonen skal kjenne kundens krav og forventninger.

Ledelsen er forpliktet til å skape best mulig grunnlag for forståelse, aksept, implementering og vedlikehold av kvalitetsstyringssystemet ved å gi strukturert informasjon, opplæring og motivasjon. Slik blir KS-systemet hovedverktøyet i forbedringsprosessen på alle nivåer i organisasjonen.

HMS-mål

  • 0 skader
  • 0 fravær  relatert til fysisk eller psykisk belastende arbeidsmiljø 
  • 0 utslipp til ytre miljø

I samsvar med IK-forskriften beskriver prosedyrer og instrukser hvordan lover og forskrifter ivaretas;
risikoen vi utsettes for kartlegges; avvik og uønskede hendelser registreres, og fravær overvåkes og analyseres.

Trivsel, samarbeidsevne samt kompetanse og opplæringsbehov, kartlegges gjennom samtale med ansatte.

Selskapet skal ha minimum én medarbeider med 40-timers grunnopplæring i arbeidsmiljø, og vernerunder
utføres regelmessig.