Kontaktinformasjon

SSP AS

Bleivassvegen 73, 5347 Ågotnes
BESØKSADRESSE: Bleivassvegen 73, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 5633 3800
E-POST: post@ssp.as 
KART: link

Våre mål og retningslinjer

Kvalitetsmål

 • SSP er en kvalitetsbevisst totalleverandør av varer og tjenester til kunder med dele- og komponentbehov
  innen gass- og væskebaserte medier.
 • Vi er alltid tilgjengelig, og yter 24/7-service.
 • Selskapets personell har solid kompetanse, og vi har hele tiden fokus på utvidelse av ekspertise.
 • Gjennom tett samarbeid med eksterne leverandører over tid, sikrer SSP at kunden mottar kvalitetsprodukter
  som er iht krav og avtalt leveringstidspunkt.

Et effektivt kvalitetsstyringssystem som er iht krav i relevante standarder, regler og forskrifter, skal være
vårt ufravikelige styringsverktøy.
Hele organisasjonen skal kjenne kundens krav og forventninger; det skal være en positiv opplevelse
for kunden å samarbeide med SSP.
Ledelsen forplikter seg til å implementere, vedlikeholde og skape forståelse og aksept
for kvalitetsstyringssystemet.
Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å utføre sine arbeidsoppgaver iht etablerte prosedyrer og instrukser.

Våre etiske retningslinjer

 • Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning.
 • Det er opp til enhver ansatt å organisere seg i fagforeninger.
 • Arbeidslovgivning og kollektivavtaler skal følges.
 • Vi, eller våre underleverandører, skal ikke benytte barn i arbeidet.
 • Det skal ikke gis urettmessige ytelser til privatpersoner eller bedrifter for å oppnå fordelaktig behandling.
 • Rusmisbruk i arbeidssituasjoner skal ikke forekomme.