top of page

SSP HAR GODE SAMARBEIDSPARTNERE:

 

 

 

ANDRE EKSTERNE LEVERANDØRER:

SSP og leverandørene

 

Sammen med våre leverandører skal vi i SSP sikre at krav og forventninger fra kunden og samfunnet rundt oss blir godt ivaretatt. Aller helst ønsker vi å levere slik at vi overgår disse forventningene. Kjøpte varer utgjør en stor del av vår leveranse og påvirker kvaliteten og kostnadene våre. Vi legger derfor stor vekt på å ha et godt og langsiktig samarbeid med våre leverandører. Samtidig skal vi bidra med våre ressurser slik at leverandøren får mulighet til å innfri på en god måte.


Det er gjennom godt samarbeid, åpenhet og ærlighet at vi skaper gode resultater.

 

Både ved planlegging av, og ved gjennomføring av aktivitetene, er K/HMS en del av SSPs daglige virke. SSPs drift skal foregå uten ulykker og skade på liv, helse og ytre miljø. Vi skal kontinuerlig jobbe for å møte kundens krav og forventninger, men samtidig sikre en god miljøprofil, og et trygt arbeidsmiljø.


SSP er ISO-sertifisert etter 9001 & 14001:2015-standardene. Dette er ikke et absolutt krav vi stiller våre leverandører, men vi forventer gode holdninger til HMS, og at det arbeides systematisk med dette.

 

 

Forventninger til eksterne leverandører

 

Leverandører velges på grunnlag av flere punkter, det som er viktig for SSP er at det ved årlig gjennomgåelse av leverandørlisten, eller ifbm en eventuell avtaleinngåelse, fremkommer at disse har et K/HMS-system eller jobber iht et, som er godkjent av sertifiseringsinstans eller av SSP AS.


SSP AS forventer å bli positivt mottatt for en audit på leverandørens område, enten ved selv å utføre audit eller ved å benytte tredje part. En audit vil eventuelt komme som en oppfølging av utfylt prekvalifiseringsskjema.

 

Når en leverandør først har blitt valgt, er det noen punkter som er viktig:

 

 • Leverandøren må kritisk gjennomgå og sjekke mottatte tegninger og spesifikasjoner.

 • Spørsmål til, og forbehold som har med spesifikasjoner de har mottatt, må besvares før et tilbud kan gis.

 • Forbehold må klareres og følge tilbudet.

 • Dersom leverandøren vil gjøre endringer som kan påvirke produktets form, tilpasning og/eller funksjon, må leverandøren sende forespørsel om dette via e-post til personen som er ansvarlig for det aktuelle produktet hos SSP. 

 

Dette ser vi etter ved utvelgelse/godkjenning av leverandører:

 

 • Konkurransedyktige priser og andre økonomiske forhold.

 • Leveringstid og evne til å overholde bekreftet leveringsdato. Varsling av eventuelle forsinkelser.

 • Ekspertise, og fleksibilitet og evne til å gjøre endringer underveis.

 • God kommunikasjonsevne.

 • Synlig positiv trend ved årlig gjennomgåelse av rapporter for leveringsdyktighet og avviksregistrering.

 • Gode holdninger til mennesket og det ytre miljø er grunnleggende viktig for oss i SSP AS, derfor ønsker vi at våre samarbeidspartnere:

 • Tilbyr sine ansatte anstendige og trygge arbeidsforhold, og at dette også blir kommunisert videre i leverandørkjeden.

 • Fører etiske retningslinjer for sine ansatte.

 • Drifter slik at den negative påvirkningen på det ytre miljø er minimal.

bottom of page