top of page

HMS MÅL
OG MILJØPROFIL

HMS-mål

  • 0 skader

  • Sykefravær under 3 %

  • 0 utilsiktede utslipp til det ytre miljø.

  • Påse at vårt miljøstyringssystem etterleves og stadig forbedres.

HMS-politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte. På denne måten skapes trygghet i forhold til arbeidsoppgaver; motivasjon til å møte nye utfordringer utvikles, og forutsetningen for å betjene selskapets kunder på en sikker og effektiv måte øker.

 

I samsvar med ISO 14001:2015 og IK-forskriften beskriver prosedyrer og instrukser hvordan lover og forskrifter ivaretas. Risikoen vi og våre omgivelser utsettes for kartlegges; avvik og uønskede hendelser registreres, og fravær overvåkes og analyseres.

SSP har etablert prosesser for å gjenkjenne potensielle nødsituasjoner som kan påvirke ansattes og andre berørte parters helse og sikkerhet, og som kan skade det ytre miljø. Dette er utført i et samarbeid mellom ledelsen og ansatte, og skal forberede oss på å reagere rasjonelt ved en nødsituasjon.

Selskapets påvirkning på miljøet er identifisert, og som en daglig påminnelse om kontinuerlig forbedring, og hva vår innsats som ansatte og enkeltpersoner kan utgjøre, er disse visualisert i form av oppslag på arbeidsplassen.

bottom of page