Kontaktinformasjon

SSP AS

Bleivassvegen 7, 5347 Ågotnes
BESØKSADRESSE: Bleivassvegen 11, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 5633 3800
FAX: +47 5632 3910 
E-POST: post@ssp.as 
KART: link

ISO 9001:2008 Oppfølgingsrevisjon

ROLI Certification AS var hos oss hele dagen i forbindelse med oppfølgingsrevisjon.

Ingen avvik & observasjoner å melde, og vi fortsetter det gode arbeidet.