Kontaktinformasjon

SSP AS

Bleivassvegen 73, 5347 Ågotnes
BESØKSADRESSE: Bleivassvegen 73, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 5633 3800
E-POST: post@ssp.as 
KART: link

SSP AS inngår ny samarbeidsavtale.

SSP AS og Expro North Sea Limited Norway Branch har inngått samarbeidsavtale på levering av komponenter og tjenester innen SSP AS sitt segment.