Kontaktinformasjon

SSP AS

Bleivassvegen 7, 5347 Ågotnes
BESØKSADRESSE: Bleivassvegen 11, 5347 Ågotnes
TELEFON: +47 5633 3800
FAX: +47 5632 3910 
E-POST: post@ssp.as 
KART: link

Tjenester

SSP AS har personell kvalifisert til å utføre montering og installasjon:

  • Hydraulikk - montering av slanger og rør

  • Høytrykk - montering av autoclave rør og fittings

  • Spoling av umbillicals

  • Reterminering av umbillicals og høytrykkslanger

  • Bygging av kundespesifikke pumpeenheter, styringspaneler og akkumulator rack

  • Trykktesting og flushing 

  • Reparasjon og vedlikehold 

  • D.N.V-sertifisert personell

Du når oss 24/7 ved å ringe: +47  9487 2878

eller sende oss en mail: post@ssp.as